Co je sportovní gymnastika ?

Gymnastika je soubor tělesných cvičení, jehož cílem je všestranný rozvoj lidského těla, udržení zdatnosti a celkové dobré výkonnosti, vyžaduje vysokou míru kloubní pohyblivosti, obratnosti a síly. Jedná se především o sportovní disciplíny, u nichž je velmi důležitá čistota provedení tělesných prvků náročných na sílu a koordinaci. Sportovní gymnastika žen je individuálním sportem, kdy závodnice předvádějí silové a švihové gymnastické prvky na koberci (prostná) nebo na nářadích (přeskok, kladina a bradla). Samotná sportovní gymnastika jako disciplína je zařazena do programu letních OH již od r. 1896. Sportovní gymnastika žen od r. 1928. Závodnice předvádějí sestavy v délce kolem jedné minuty. Za jednotlivé sestavy jsou hodnoceny známkami a o vítězce rozhoduje nejvyšší součet známek. 

 

Přeskok - nářadí tvoří přeskokový stůl (popř. kůň postavený příčně), odrazový můstek a žíněnka. Sestava začíná rozběhem, který nesmí překročit délku 25 metrů a pokračuje odrazem z můstku oběma nohama. Následně se závodník odráží rukama od těla stolu (koně) a předvádí různé akrobatické prvky než dopadne na žíněnku za stolem. Hodnotí se zejména rychlost, výška skoku a celková dynamičnost, stejně tak dopad, vychýlení těla od osy apod.

Prostná - ženy cvičí na koberci o rozměrech 12×12 metrů. Oproti prostným mužů jsou sestavy doprovázené hudbou a součástí hodnocení je i posuzování estetické stránky pohybu. Gymnastky zde musí předvést gymnastické i akrobatické prvky dle předepsaných požadavků. Délka soutěžního cvičení je omezena na 90 s.

Kladina -  je pět metrů dlouhé břevno široké pouhých deset centimetrů, umístěné ve výšce 1,2 m. Gymnastky na něm předvádějí kromě skoků a obratů i náročné akrobatické prvky jako jsou přemety a salta. Kvůli úzké ploše nářadí je obtížné udržení rovnováhy při cvičení. Délka soutěžního cvičení je omezena na 90 s.

Bradla - bradla žen jsou ve skutečnosti dvě spojené žerďě ve výšce 155 cm a 235 cm. V našem případě se cvičí na hrazdě, která je v úrovni očí cvičenky. Gymnastky na nich předvádějí toče, veletoče, kmihy, přemyky, letové prvky a povinnou součástí cvičení je i seskok. Prvky obtížnosti by měly být rozmanitě voleny z různých skupin prvků a musí na sebe plynule navazovat.

Slavné české gymnastky: Vlasta Děkanová, Eva Bosáková, Věra Čáslavská, Věra Černá