Něco málo o našem oddíle

Oddíl sportovní gymnastiky působí ve Štětí od roku 1986. Začínalo se s deseti dívkami. Hned téhož roku se oddíl zúčastnil soutěže v Roudnici n. L. a výsledky nebyly moc dobré. Postupně se úroveň gymnastek ze Štětí zvyšovala až na medailová místa. Každý rok se pořádaly tři závody – v Roudnici n. L., Pokraticích a Štětí.

Oddíl se také zúčastňoval soutěží v Liberci, Všetatech a Doksech.Vrcholem byla však účast v krajských soutěžích v Ústí n. L. nebo v Děčíně v rámci gymnastické federace. Zde se štětské gymnastky neumísťovaly na dobrých místech, neboť se nemohly rovnat s úrovní dívek, které trénovaly až 4x týdně a měly k dispozici mnohem lépe vybavené tělocvičny.

Proto se oddíl od září roku 1999 stal součástí ASPV ve Štětí.

Pravidelně se schází každé úterý a čtvrtek od 16 do 18 hodin v tělocvičně ZŠ Ostrovní. Každým rokem se účastní okrskové i krajské soutěže ve sportovní gymnastice. V posledních letech se některá děvčata probojovala i do republikového kola v Doubí u Třeboně. Největším úspěchem bylo 1. místo, které v roce 2014 vybojovala Michaela Janků v kategorii dorostenek.

V současné době má oddíl 26 členek a 4 trenérky.