Nejčastější otázky

Kdy je vhodné začít s gymnastikou?

 

Nejčastěji přijímáme holčičky ve věku 4 - 6 let. Starší děti jsou do našeho oddílu přijímány individuálně po dohodě s trenéry.

Co mají mít děti s sebou na trénink a co na trénink nepatří?

Základem je správné oblečení, to znamená: gymnastický dres, legíny a cvičky - měkké, nikoliv tzv. jarmilky, a pití. V žádném případě dětem na trénink nedávejte jakékolišperky (řetízky, náramky, prstýnky). Vyvarovat by jste se měli i hračkám a talismanům, které zbytečně děti rozptylují.

 

 

 

Je povolen rodičům vstup na tréninky?

Rodičům je umožněn přístup do tělocvičny v průběhu celého tréninku, nicméně není vhodné, aby zde trávili příliš mnoho času. V přítomnosti rodičů bývají děti většinou nesoustředěné a velmi často za nimi odbíhají, což nepřispívá kvalitě tréninkových hodin. Přístup rodičů na tréninky si upravují jednotliví trenéři individuálně.

Není gymnastika příliš nebezpečná?

Gymnastika všeobecně bývá vnímána jako nebezpčený či nezdravý sport. Naše tréninky vedou kvalifikovaní trenéři, kteří přistupují k dětem zodpovědně a učí děti prvky přiměřené jejich věku a psychické a fyzické připravenosti. Používáme gymnastické nářadí a pomůcky, které mají děti co nejvíce ochránit před možnými úrazy. Obecně lze říci, že gymnastika není více nebezpečná než jakýkoli jiný sport.