Soustředění gymnastek v Liberci 2015 - shrnutí

Také v letošním roce trenérky oddílu sportovní gymnastiky uspořádaly letní gymnastické soustředění. Plně vybavená hala Sport Park Liberec nabízí dívkám ideální podmínky pro cvičení. V týdnu od 11. do 18. července se 14 našich gymnastek a tři roudnické dívky zúčastnily náročného třífázového tréninku. Využila se všechna nářadí, které hala poskytovala. Děvčata cvičila s plným nasazením, bolelo celé tělo, přibyly modřiny, ale výkony se dostavily. Každá se naučila něčemu novému nebo dopilovala, co potřebovala.

Celý týden se ale jen netrénovalo. Také zbyl čas i na zábavu. Jeden den dívky navštívily IQ park a jeden den strávily na koupališti. A dokonce se staly součástí natáčení televize Nova, která zde točila reportáž o osvěžujících nápojích v teplých dnech. Vysílání proběhlo v pátek 17. 7.

Celé soustředění si všichni užili a již se těší na příští rok.

A co říct na závěr? Oddíl sportovní gymnastiky děkuje městu Štětí a ASPV za finanční podporu, bez které by se soustředění zřejmě neuskutečnilo.

Také je třeba poděkovat všem maminkám, které upekly výborné mňamky a tím nám osladily celý pobyt.

Na závěr bych chtěla poděkovat i všem dívkám, které to vše zvládly na jedničku.