Tak nám soustředění proběhlo.

Soustředění gymnastek v Liberci - 2014

Po loňském velmi úspěšném letním soustředění štětských gymnastek v Liberci se trenérky rozhodly tuto akci zopakovat i letos. Plně vybavená hala Sport Park Liberec nabízí dívkám ideální podmínky pro cvičení. V týdnu od 5. do 12. července gymnastky absolvovaly třífázový trénink. Využily všechna nářadí, které hala poskytovala. Děvčata cvičila s plným nasazením, bolely nohy, přibyly modřiny, ale výkony se dostavily. Každá se naučila něčemu novému nebo dopilovala, co potřebovala. Celý týden se ale jen netrénovalo. Také zbyl čas i na zábavu. Jeden den dívky strávily na koupališti a další den navštívily IQlandii. Celé soustředění si všichni užili a již se těší na příští rok.

A co říct na závěr? Oddíl sportovní gymnastiky děkuje městu Štětí a ASPV za finanční podporu, bez které by se soustředění zřejmě neuskutečnilo. Také je třeba poděkovat všem maminkám, které upekly výborné mňamky a tím nám osladily celý pobyt.

Vaše trenérky